Voorwaarden en Privacystatement

Foto-1_WijZijnBrandstof

Brandstof vindt de privacy van jou als community lid, oriënterende op de arbeidsmarkt, sollicitant en/of websitebezoeker erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@wijzijnbrandstof.nl.

Artikel 1: Wie zijn wij?
TPS Flex B.V., handelend onder de naam Brandstof, is een besloten vennootschap, gevestigd te (1033 SC) Amsterdam aan de Kraanspoor 37. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57239436. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2: Welke gegevens gebruiken wij?
Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. In de eerste plaats komen wij graag met jou in contact om te communiceren over de dienstverlening van Brandstof en om je op de hoogte te brengen van workshops, lezingen en dergelijke die wij vanuit Brandstof aanbieden. We noemen dit de community. Wij bewaren deze gegevens gedurende de gehele looptijd van jouw studie zodat we jou zo goed mogelijk kunnen faciliteren bij jouw ontwikkeling en in het vinden van een baan zodra jij bijna bent afgestudeerd. De maximale bewaartermijn is vier jaar of als jij eerder aangeeft uit ons systeem verwijderd te willen worden dan werken we daar natuurlijk aan mee.

Verder kan je bij het achterlaten van jouw gegevens aanvinken dat wij jouw gegevens mogen gebruiken om contact met jou op te nemen om jouw interesse in een bijbaan of startersfunctie en onze mogelijkheden te bespreken. Hiervoor verwerken wij jouw NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsachtergrond en andere gegevens die van belang zijn voor het eventueel solliciteren op onze vacature. Hierbij kun je denken aan de gegevens die jij op je curriculum vitae noemt. 

Door aan te geven dat wij voor eventuele functies contact met jou mogen opnemen geef jij je expliciete toestemming om deze gegevens van jou te verwerken. Zonder deze gegevens kunnen wij jou niet benaderen voor eventuele functies en kunnen we jouw sollicitatie niet in behandeling nemen. Met deze gegevens kunnen wij met jou in contact komen om de vacature waarop jij hebt gesolliciteerd, of een toekomstige vacature, te bespreken en beoordelen of jij geschikt bent voor Brandstof en onze opdrachtgevers. Wanneer wij jou geschikt vinden leggen wij jouw sollicitatie, met bijbehorende gegevens die jij hebt verstrekt, dan ook voor aan onze opdrachtgever. Wij bewaren deze gegevens in ons systeem om jou ook voor een toekomstige functie te kunnen benaderen. Wij bewaren deze gegevens maximaal een jaar. Als jij eerder aangeeft uit ons systeem verwijderd te willen worden dan werken we daar natuurlijk aan mee.

Wanneer jij bij ons solliciteert en/of bij ons in dienst treedt, verwerken wij gegevens van jou overeenkomstig de Voorwaarden & Privacystatement TPS zoals die is gepubliceerd op onze website www.tpsgroep.nl.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Artikel 3: Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij verkregen, omdat jij deze gegevens als community lid, oriënterende op de arbeidsmarkt, sollicitant en/of websitebezoeker aan ons hebt verstrekt.

Artikel 4: Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De AVG geeft jou een aantal rechten als betrokkene met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken:

Inzage: je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Brandstof om jouw gegevens in te zien.

Wijziging: als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. In jouw persoonlijke account kun jij zelf ook een aantal van je gegevens wijzigen.

Bezwaar: tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Brandstof, kun jij bezwaar maken.

Gegevensoverdracht: mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, dan zal Brandstof op jouw verzoek gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

Geautomatiseerde verwerking: jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit van Brandstof laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.

Intrekking: wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@wijzijnbrandstof.nl. Wij zullen je verzoek zorgvuldig en zo snel mogelijk beoordelen. Hiervoor hebben wij op grond van de AVG een maand de tijd. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5: Wie ontvangen jouw gegevens?
Brandstof zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of dit vanuit een wettelijke verplichting vereist is. 

Wij zullen jouw gegevens te allen tijde adequaat beveiligen tegen onrechtmatig gebruik van derden door middel van beveiligings- en technologische maatregelen en zullen jouw gegevens niet doorverkopen.

Artikel 6: Geautomatiseerde besluitvorming
Brandstof kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens. Het is daardoor mogelijk dat een deel van onze diensten niet voor jou beschikbaar is.

Artikel 7: Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Artikel 8: Slotbepalingen
Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@wijzijnbrandstof.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je een
vraag?

App ons
Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner